Naturområde ved Skanderborg Sø

Lad den idylliske Skanderborg Sø være rammen om udflugten og få en smuk naturoplevelse samtidig med at du er tæt på byen og dens fascinerende kulturhistorie.

Siden 1869 har der været turbådssejlads på Skanderborg Sø, hvor egnens befolkning samt talrige turister har oplevet byen fra søsiden. Sejlturen tager 1 time og 45 minutter, men man har naturligvis lov til at stoppe op ved de enkelte anløbsbroer for derefter at tage den næste båd på samme billet. M/S Dagmar sejler fra maj til september, og er en oplagt mulighed for at nyde synet af den gamle købstad fra søsiden og lytte til historierne om munkene på Kalvø, om Skanderborg Slot og den unge Christian Firtal.

Se sejlplanen for Dagmar her. Området kan også sagtens nydes fra landjorden. I forbindelse med anlægning af Skanderborg Golfbane er der anlagt stier i området bl.a til udsigtpunktet Fårbjerg, som har et storslået udsigt over søen. I en markant dalsænkning løber Ring Kloster Å mod nord ud i Skanderborg Sø, som har afløb til Mossø gennem Tåning Å. Langs åerne er der udstrakte enge, mens selve søens omgivelser består af skov samt kraftigt tilgroet mose og sumpområde.

Fuglelivet omkring søen er et kapitel for sig. Her ses i sommertiden bl. a. grågæs og skeænder, som yngler i de tilstødende moser. På søfladen og i rørskoven langs bredden findes også toppet lappedykker, sorthalset lappedykker, gråand, blishøne, svane, skarv og fiskehejre.
Endvidere kan man støde på strandskader, stor præstekrave, rødben, stormmåge og nattergal.
Hvis du vover dig på tur på eller omkring søen en dejlig solskinsdag, så er du advaret: Der er alvorlig fare for, at du bliver forelsket i Søhøjlandet, hvis du ikke allerede var det i forvejen.