Krig og fred i Søhøjlandet

Krig og fred i Søhøjlandet

Tag med på en kulturhistorisk tidsrejse fra stenalder til nutidigt demokrati

Søhøjlandet omkring Skanderborg og Ry rummer på unikke fortællinger fra stenalder over jernalder, vikingetid, middelalder og renæssance til moderne demokrati.

I landskabet ligger de velbevarede sten- og bronzealderhøje og vidner om, at Søhøjlandet til alle tider har været et attraktivt sted for mennesker at slå sig ned.

Internationalt berømte arkæologiske udgravninger i bl.a. Illerup Ådal og Alken Enge fortæller deres tyste historie om drabelige slag i jernalderen og en endnu uudgravet høvdingegrav fra vikingetiden vil føje nye aspekter til historiefortællingen.

På Øm Kloster Museum får man et levende indblik i, hvordan munkenes hverdag formede sig under den fromme devise ”Ora et labora” (bed og arbejd), og i klostrets herbarium er det tankevækkende at forestille sig, hvordan datidens farmaceuter eksperimenterede med helbredende urter.

Efter Reformationen i 1530’erne, blev klostret revet ned i 1561 og stenene fragtet ad søvejen til Skanderborg, hvor de blev brugt til at opføre et imposant kongeslot på den banke, hvor en middelalderborg tidligere havde tronet over byen. Monarkiet indtog både byen og Søhøjlandet - men solgte såvel slottet som skovene på auktion i 1760’erne.

1800-tallet varslede et spirende demokrati. På Himmelbjerget kaldte digterpræsten St.St.Blicher i 1839 til det første Folkemøde om sit elskede fædreland. Flere folkemøder fulgte – både her og rundt om i landet – og i 1849 fik Danmark sin første Grundlov. Det fejres naturligvis hvert år på Grundlovsdag den 5. juni, hvor Hotel Democracy kalder til Grundlovsfest med taler og masser af sang.

Også besættelsen i 1940-45 satte sine tydelige spor i Skanderborg, Ry og Gl. Rye. I Skanderborg Bunkerne i Dyrehaven ved Skanderborg får man en fin indsigt i besættelsesmagtens/Luftwaffes rolle i området og masser af udstillede genstande fortæller om hverdagsliv og modstandsbevægelse.

På Gl. Rye Mølle er det især følgerne af Anden Verdenskrig, der er i fokus – med en gigantisk flygtningelejr uden for Gl. Rye som omdrejningspunkt.

”Uden mad og drikke duer helten ikke”, siger et gammelt ordsprog, så på jeres tidsrejse gennem landskabet kan I heldigvis slå vejen ind forbi på et af de udsøgte spisesteder, hvor landskabets råvarer omsættes til historiemættede måltider. Og dertil nyde et rigtig godt glas øl fra Klosterbryggeriet, som lægger sig i sporet af de gode bryggetraditioner fra Øm Kloster.

Del denne side