eSCAPE

eSCAPE handler om at kombinere kunst, arkæologi, fortid og nutid – og at skabe og fortælle arkæologiske historier på steder, hvor der er gjort vigtige historiske fund under de arkæologiske udgravninger. eSCAPE er historier om hændelser i landskabet, fortolket gennem kunstens universelle, ordløse sprog. Stedet og landskabet er eSCAPEs kerne og arkæologien dens afsæt. Målet er at skabe meningsfulde og overraskende oplevelser og at bringe kunsten og kulturhistorien i spil, ude hvor tingene er sket.

eSCAPE konceptet er baseret på en tidsfølge som indeholder en skabelsesfase efterfulgt af en event – og sidst en afviklingsfase. I skabelsesfasen og eventdelen ydes en massiv indsats, som primært foregår på det udvalgte sted. Skoleklasser fra lokale skoler deltager i workshops udformet af en huskunstner, der både omhandler de arkæologiske fund og kunst. Lokale borgere og brugere inddrages i processen og medvirker til tider i udarbejdelsen af projektets forløb. Ligesom de bliver tilbudt workshops og formidling med henblik på at styrke medejerskabet.

eSCAPE - er et samarbejde mellem arkæologi, kunst og turisme – henholdsvis Museum Skanderborg, Kunstråd Skanderborg, Skanderborg Kommune og VisitSkanderborg. Der samarbejdes med mange forskellige aktører som f.eks. bygherre/lodsejere, lokale, frivillige, børn og læringsinstitutioner og der kommer hele tiden nye samarbejdspartnere i spil fordi konceptet løbende udvikles.

• Turisme – attraktions udvikling
• Bosætningsstrategi
• Fælleskabet -Kulturpolitikken

Hvem står bag eSCAPE?
eSCAPE er et samarbejde mellem Museum Skanderborg, Kunstråd Skanderborg, VisitSkanderborg og Skanderborg Kommune.
Følg eSCAPE på Facebook.

 

Del denne side

2018 - TIDENS SPOR

I august har eSCAPE fokus på Vikingen fra Fregerslev.
Her kan du komme og mærke stemningen af TIDENS SPOR når kunst og arkæologi kaster særligt lys på historien om Vikingen fra Fregerslev.

eSCAPE-konceptet præsenterer fredag den 31. august kl. 16.00-21.30 en unik event hvor besøgende kan gå på opdagelse i arkæologiens univers – undersøge og udforske og blive klogere på den mægtige vikingegrav og historierne. To kunstnere, Kate Skjerning og Mette Maya Gregersen præsenterer kunstværker lavet til stedet og inspireret af historien. Mette Maya Gregersens værk skabes i samarbejde med hundredvis af elever fra Bakkeskolen.

Tidligere projekter

I 2017 var stedet Øm Kloster. I foråret skabte kunstneren Olivier Grossetête et projekt, hvor den ene af klosterkirkens oprindelige gavle blev bygget op i papkasser i 1:1 - en højde på 18 m. Processen forløb over 14 dage og bestod i workshops, hvor frivillige fra lokalområdet i fællesskab opbyggede gavlen.
Nedenstående link til YouTube giver et indtryk af Olivier Grossetête’s arbejdsmetoder:
Video 1
Video 2
Video 3
Læs mere om eSCAPE 2017 på Øm Kloster.

Tidligere eSCAPE projekter

I 2016 var stedet Skovby Nygaard, der var tilknyttet ikke mindre end tre kunstprojekter ved Bodil Sohn og Else Ploug Isaksen, Morten Barker og Michael Bredved. 
I 2015 var stedet et nyudstykket parcelhusområde i udkanten af Hørning og kunstneren Kate Skjerning.
I 2014 var stedet Alken Enge og kunstneren Jørgen Hansen. Vi har produceret en lille film om denne event som kan ses her: eSCAPE 2014